Wietse Hummel

Van 28 januari 2016 tot 3 februari 2019 was Wietse Hummel de stadsdichter van Harderwijk. Hij is geboren op 8 augustus 1959 in Harderwijk. Toen hij een paar maanden oud was verhuisde het gezin naar Marknesse in de Noordoostpolder. Daar groeide hij op tot zijn 12e jaar en daarna vertrok het gezin naar Emmeloord. Toen Wietse 20 jaar was verhuisde hij zelf naar Elburg en in 1983 kwam hij terug in Harderwijk. Daar woont hij nu nog steeds. Hij is getrouwd met Jeannette Nijhuis en zijn dochter Juliske is inmiddels woonachtig in Utrecht.

Wietse Hummel is werkzaam bij gemeentelijk samenwerkingsverband Meerinzicht als communicatieadviseur. Andere Harderwijkers kennen hem ook als acteur van de Theaterwerkplaats Harderwijk, waarvan hij tevens één van de medeoprichters is.

Hij dicht al vanaf zijn 13e. Gedurende de afgelopen jaren zijn gedichten van zijn hand in verschillende verzamelbundels opgenomen. In 2001 kreeg zijn gedicht ‘Langs de lijn’ naast inzendingen van andere dichters een eervolle vermelding in het thematische verzamelbundel ‘De dagen hangen in mijn ogen’, uitgegeven door Concept. Verder is zijn werk ook gepubliceerd in verzamelbundels van de uitgeverij De Vleermuis.

Zijn werk wordt gekenmerkt door een lyrische stijl met gebruik van metaforen in een vaste en regelmatige vorm. Als stadsdichter ziet Wietse Hummel zich als een poëtisch chroniqueur van de lokale geschiedenis van Harderwijk.

Verder schrijft hij ook verhalen en columns. Voor meer informatie over zijn werk kunt u terecht op zijn weblog www.eenwitz.com.

Copyrights van de stadsgedichten van Wietse Hummel behoren tot Eenwitz (Wietse Hummel). Niets van deze stadsgedichten mag verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Wietse Hummel.