Van Vittepraetje tot voedselbank

Kordaat, kort maar kalm wandelt ze 
het podium van het erfgoed op.
Ze zoekt houvast in het verleden
en kronieken lopen achter haar

aan als ongeschreven verhalen.
Ze duikt in de vondsten die open
worden gelegd als ons historisch
geweten en ziet met verwondering.

Ze moet weet hebben van armoede,
van schaarste en geschiedenis.
Haar gedrevenheid bekommert zich

om machtelozen en stille 
getuigen in hun broze weerstand,
van Vittepraetje tot voedselbank.

Harderwijk, 17 februari 2017

Stadsgedicht ter gelegenheid van de verkiezing van Matty Moggré als Harderwijker van het jaar 2016.