Twee Hongaren in Harderwijk

Voor sommigen is hun vaderland te klein                                                                                                          
zijn de velden er niet vlak genoeg, de meren te ondiep
de stranden zijn er te ver weg
er is iets wat ze drijft, van huis en haard
de bergen over, naar een ander land,
waar de wind misschien net iets anders waait
is het liefde, is het onrust, of is het gewoon hun aard?

Janos Apaczai kwam al in 1650 naar ons land
om er in Leiden en in Utrecht te studeren
in onze stad, waar hij toen promoveerde
baanbrekend theoloog, veelzijdig denker
maakte hij naam als groot geleerde
is in zijn thuisland,nu nog altijd niet vergeten
al zijn er hier maar weinig mensen die dat weten

Zijn beeldmerk is gebleven in de stad
over zijn boek heen lijkt hij soms wat weg te dromen
de wetenschap beschouwt en onderzoekt
hij ziet voorbijgangers steeds aan, hij ziet ze gaan en komen

Op zoek naar eenvoud, schoonheid, kleur en vorm 
trok Vilmos Huszár in de jaren twintig ook naar onze streken
In de bossen van Hierden bouwde hij zijn atelier
gedreven bleef hij zoeken in naar wat bekend werd als ‘De Stijl’
kubist, abstract, met minimale streken, bracht hij zijn vorm aan in beelden, schetsen
maakte hij tekeningen, ontwerpen, etsen
Zijn schilderijen en ontwerpen, nu in musea over heel de aarde
zelf heeft hij rust gevonden op begraafplaats Oostengaarde

Het zijn twee namen, maar er waren er veel meer
van deze mannen en wellicht ook vrouwen
die hier ooit kwamen om te studeren, te vechten of te trouwen
In deze stad waren ze ver van huis
maar vonden hier in Harderwijk, tenslotte toch hun ’thuis’

Ter gelegenheid van de ‘Hongaarse’ dag bij Bouw- en Infra park en het bezoek van de Hongaarse ambassadeur aan Harderwijk, 15 maart 2014.

Stadsdichter Harderwijk                                                                                                                                          
Theo Bakker