Terugblik

Twee jaar lang heb ik de geschiedenis van
onze stad afgesloft, bekende en minder
bekende stadgenoten in de tijd geplaatst,
hen in ons heden rondgewandeld en
gewezen op wat was en wat wordt.
Ik heb geprobeerd de stad en haar inwoners
te beschrijven en tot leven te brengen.
In en buiten de stad heb ik haar naam
ook in vreemde handpalmen en
monden gelegd.

Vandaag leg ik mijn pen voldaan,
maar met een vleugje weemoed
in de hand van mijn opvolger en
nodig u allen alweer,
tot verhalen van morgen uit.

3 januari 2009
na twee jaar stadsdichterschap draagt Michel Martinus zijn functie over aan
zijn opvolger Jos Kunne