Tante Post uit beeld

Nog niet beduimeld en zonder ezelsoren,
wat vergeeld met inplakhoekjes,
is er een verleden over de post heen gelegd,
waarvan ik niet alles meer weet.
Was het begin vorige eeuw of is
het al later, als dit automobiel door de Donkerstraat
kucht en puft om deze kaart naar vandaag
te posten? Als ik deze oude ansichtkaart omdraai,
zijn de postzegels van een cent, net als
het postkantoor verdwenen.
Ik schuif heen weer met de tijd en ga
naast de oude tante Post zitten met mijn
mandje vol onbestelde vragen.
Waarom werden en worden we ze allemaal kwijt?
Het PTT-gebouw aan de Waltorenstraat dicht,
het postkantoor hierboven in de Donkerstraat gesloopt,
dat aan de Johanitterlaan nog maar mondjesmaat
open en nu verdwijnt dat aan de Vuldersbrink ook.
Is geen van deze postkantoren dan bestand,
tegen de tijdsgeest geweest?
Alles moet geautomatiseerd, goedkoper, Kleinschaliger en
sneller. Zoals de postzegel, het bezorgen en
verzenden van pakket, brief en kaart via het scherm
wordt geregeld Wij gaan het nog missen,
      tussen nu en morgen verliezen we
       weer iets aan het goede vroeger.

Zijn er nieuwe ideeën geboren,of krijgen winkels gewoon weer
een postagentschap aan huis? De geschiedenis herhaalt zich,
want in het vervolg daarop krijgen we
vast weer… Postkantoren!

15 juni 2010

Bij de sluiting van een der laatste postkantoren in de stad, aan de Vuldersbrink