Stedenbandring

Toen we elkaar voor het eerst ontmoetten,
zochten we de overeenkomsten. En vertelden die,
we zagen vooral de verschillen, maar spraken niet.
Nu komen we juist die bij elkaar bezien en
even lenen als verre en goede buur.

Als schaduwstad, overkantbuur,
van de oude Muur,
met een vergelijkbare structuur,
binnen vrije grenzen,
kwamen wij jou
– na de Praagse Lente –
tegen in de oude Bosatlas.

Niemand herschuift de geschiedenis,
alleen een kinderhand vouwt ons terug
tot sprookjesland, waar doorheen
vriendschappen ontstaan,
met vergezichten als groeten,
van het ene naar het andere land.
Overal wordt de taalbarrière al geslecht.
Begrip groeit uit wederzijdse ontmoetingen,
door de opgestoken hand,
de lach en die ene oogopslag.
Tot muziek klinkt van stad tot stad,
tussen Znojmo en Harderwijk,
tussen jou en mij.

En vandaag de bezegeling van
ons stedenband verbond
met deze ring.
Van tweeling tot oneindige meerling:
Znojmo-Harderwijk-Znojmo-Harderwijk

november 2007
ter gelegenheid Partnerschap met het Tsjechische Zsnojmo