Stadsdichterschap

een nieuwe stadsdichter
hopelijk breng ik de stad dichter
bij elkaar
maar daar-
mee is het
nog niet klaar
want door de woorden te vertalen
van elk persoon hier in de stad
neem ik deze taak niet op me
nee, het is ieder die dat mag
kom op de koffie, thee of borrel
stuur me een brief, een fax of mail
zo zullen we samen de woorden schrijven
van de gedichten die ik deel

28-01-2022, Timo Verbeek