Soli Deo Gloria

Vanuit de bron in Wittenberg,  
op de grens van twee werelden, 
klemde en broeide de kerkleer.

Luthers disputatio
waaierde als een pelgrimstocht
over het landschap van aflaten.
Van de Hongaarse kroon
tot aan de robuuste zeeberen 
langs de Zuiderzee. 

Hier, waar negotie promotie 
overleefde en protestantisme
over grenzen ging, en daar,
na de slag bij Mohács, kregen
de vijf sola’s voeten aan de grond.

Dat alle eer aan God werd toegekend
kiemde in de genen van vrome
Hongaren en Harderwijkers.

Harderwijk, 13 november 2017.

Stadsgedicht ter gelegenheid van ‘Rondetafelgesprek vijf eeuwen Hongaarse reformatie’. De vijf sola’s zijn vijf Latijnse stellingen die tijdens de reformatie geformuleerd zijn als kernpunten van het protestantse geloof.  Soli deo Gloria is één daarvan en betekent ‘Alle eer komt aan God toe’.