Sobat

Hij is een strijder van formaat
zette zijn voetstappen in de dessa en langs de demarcatielijn
was een voorbeeld voor zijn troep
Vrede en veiligheid werd zijn devies
voor inlanders en manschappen.

In het naoorlogse Nederland
stroopte hij zijn mouwen op en ging aan de slag.
“Schoon” had nog de geur van groene zeep,
een arbeidsweek achtenveertig uur
Asito werd geboren.

Zijn sympatie lag in het Westen
zijn blik ging naar het Oosten
De oorlog was lang en koud, de inzet om strijd te voorkomen
en de bevolking tegen onheil te beschermen.

Steeds vaker werd de bestuurszetel het instrument,
de voorzittershamer zijn wapen.
Noch in bestuur, noch in beleid kon men om hem heen
maar meer nog was stille diplomatie een wijze
die werd toegepast en aangewend.

Voor velen is hij een vriend geworden
die kan luisteren en troosten.
Die niet wijkt,
maar die er is als het moeilijk wordt.
Sobat in moeilijke tijden.

Theo Bakker
Stadsdichter van Harderwijk

Ter gelegenheid bij de uitreiking van de erepenning van de gemeente Harderwijk aan de heer Piet Dijkstra op 18 april 2013 te Harderwijk