Romeo en Julia in reprise

Af en toe laat Shakespeare zijn drama zien,
verkleind tot Harderwijker perspectief.
De hartstocht van Romeo als visser,
soldaat of een Belgische vluchteling.

Het leven van de één deinst met de zee,
terwijl zijn liefde ver voor anker ligt.
De ondeugd van de ander is ommuurd,
terwijl zijn liefde om vergeving schreeuwt.
De vergeten soldaat houdt eenzaam wacht,
terwijl zijn liefde onbeantwoord blijft.
De vrijheid van de vluchteling verdwijnt,
terwijl zijn liefde is geïnterneerd.

Het zijn de hoop en stille verlangens
die Julia nimmer hebben bereikt.
Want het devies was dat het Romeo
zou berouwen zijn liefde te houden.

Harderwijk, 14 februari 2016

Stadsgedicht in het teken van Valentijnsdag en geïnspireerd op ‘De afgunstige’, één van de ‘Hedendaagsche lofdichten op Harderwijk’ van 15 juni 1916. Het gedicht, opgenomen in de uitgave ‘Van zevensnor en stekelbaarzenbloed’ had betrekking op het verblijf van Belgische vluchtelingen in het interneringskamp bij Harderwijk tijdens de Eerste Wereldoorlog. Dat gedicht luidt:

‘De afgunstige

Dwaze Belgen trouwen
Harderwijker vrouwen;
’t Zal hun eens berouwen
Die te moeten houwen.’