Rietmeen recycled

Op het netvlies komen de verhalen 
over de vergeten gemeentewerf
weer even in het voorbijgaan terug.

Ooit werd kerst daar elk jaar versnipperd tot
geur van hars en romantiek, terwijl die 
nu in een kerstbomenhotel verblijft.

Vertier begint langzaam te wortelen
op de opnieuw ontgonnen stadsgronden.

Seizoenen planten en oogsten kalm en
kleurrijk de kringloop van de stadsmoestuin.

De snelweg verderop zoemt als voorspel
het mirakel in het bijenverblijf.

Waar het leven in banen wordt geleid,
speelt het labyrint met onze fictie.

Zelfs in het najaar vlinderen onze
verlangens op blote voetenpaden.

Op de bouwspeelplaats zijn luchtkastelen,
er is geen onvrede maar ontmoeting
tussen bewoners en nieuwsgierigen.

Iets herinnert nog aan de oude werf,
het geborgen en tevreden gewoel 
in de moederschoot van onze natuur.

Harderwijk, 4 maart 2018

Stadsgedicht ter gelegnheid van het tweejarig bestaan van het stadsontmoetingstuin Rietmeen, op één van de voormalige gemeentewerven tussen de wijken Stadsdweiden en Drielanden.