Mijmering aan de Boulevard

Eerst waren er dromen, maar ingeblikt,
die zijn nu uiteindelijk uitgepakt.
Nostalgie haalt nieuwe bruggen op aan
de kop van de Boulevard als daarna
waan van de dag naar Walhalla flaneert.
Vermaak deint aan trossen van zekerheid:
het zilte monster wenkt en dreigt niet meer. 

De Vischmarkt verkoopt verhalen die ze
zelf ooit als handelswaar uitgestort kreeg.
De twee eilanden drijven slaperig
als zeedieren en een vloot van schik vaart
in afgegraven vaargeulen voorbij.
Robben bulken en walrussen fluiten
naar ons en hun roep versterft in de wind.

Een zonsondergang verkleurt geuren van
zoet water, schuimend bier en avondmaal,
terwijl op terrassen bronzen huiden
zwoele zomeravonden bezingen.
Waar razernij aanspoelde, bakent nu
in hemelse kleuren een koggeschip
met het bastion verdekt op de loer.

Harderwijk 26 april 2018

Stadsgedicht tgv heropening Boulevard Harderwijk