Levenslang gehalveerd

Hij blies de Brabançonne als afscheid,
de locomotief daarna de aftocht

stoom interneerde smart op het perron
terwijl zij tranend wolken uitzwaaide

ondanks de vrijheid bleef hij gehalveerd,
niet meer door prikkeldraad maar een vaarwel

zij had hem voorgoed moeten laten gaan,
een roep om zijn naam stierf in het gefluit

de miniatuursoldaat, nu op schaal,
is veel kleiner dan verliefdheid ooit was

ook hij zoekt vergeefs op de maquette 
hun dagelijkse wanhoop bij de poort

als blikken elkaar kruisen zal weerzien 
slechts een replica zijn van het toeval

opgesloten door de herinnering 
gaan ze voor altijd gehalveerd verder.

Harderwijk, 24 november 2018

Stadsgedicht tgv herdenkingsplechtigheid ‘Honderd jaar einde van het Belgische interneringskamp Harderwijk 1918 – 2018’.  In het Stadsmuseum Harderwijk staat een maquette van het interneringskamp van toen.