Lalaland

Opgelet!

Op de Stille Wei is Lalaland geschapen,
een vrijplaats vol muziek.
Kunstzinnige wolven jagen hier in een publiek
van de verbeelding.

Er breken golven van beats op de kade.
Krachtig zingt de diva een prachtige ballade,
aan haar hand een denkbeeldige minnaar,
haar ogen stelen de show.

Het meisje in gele japon volgt een parade van dappere mannen.
Zij dragen het vuur van hun rozen en stellen geen vragen.
Wij proeven de zin van de waan met een lach en een traan
en dwalen door peilloze verten.

Wij rusten op een klanktapijt,
gonzend in een electric flow dansen er vreemde vogels.
Nachtbrakers bijten zich vast in het ritme.

Jongens slaan het stof van de maan,
onder de sterren spelen zij luchtgitaar als jonge honden
en springen op de maat van zwaar geschut.

Lalaland gloort voorbij de horizon.
Op dit festival is iedereen waarachtig,
spelend in een ondoorgrondelijk toneel.

Geert Zomer,
de Stadsdichter van Harderwijk

18 mei 2012
*ter gelegenheid van het Lalaland festival op de Stille Wei.