Gezocht: Juniorstadsdichter voor Harderwijk en Hierden

In april 2022 wordt, onder voorbehoud met maatregelen in verband met Covid-19, de nieuwe Juniorstadsdichter van Harderwijk en Hierden voor de duur van drie jaar geïnstalleerd. Daarvoor organiseert Stichting Stadsdichter Harderwijk een zoektocht naar goede dichters. Iedere jonge Harderwijker of Hierdenaar tot en met 16 jaar kan meedoen. Een jury van deskundigen selecteert de beste inzendingen. Die dichters krijgen een aantal workshops i.s.m. Cultuurkust aangeboden door een professionele dichter/woordkunstenaar. Uit die groep wordt de Juniorstadsdichter door de jury gekozen. Het Stichtingsbestuur draagt deze voor bij het college van burgemeester en wethouders. Dit college benoemt dan de nieuwe juniorstadsdichter voor drie jaar.
Je hoeft nog geen volwaardig dichter te zijn, maar door de workshops, coaching en het regelmatig schrijven van gedichten zul je verder groeien en wie weet, zelfs een uitgever vinden zoals de vorige Juniorstadsdichter is overkomen, Naomi Ramaker.

DD-MM-YYYY (13-10-1978)

Waar moet je aan voldoen:

IN VERBAND MET DE CORONAMAATREGELEN WORDT DE DEADLINE VAN 24 JANUARI VERSCHOVEN. WE PUBLICEREN DE DATUM ZODRA DIE BEKEND IS

 • Meld jeuiterlijk donderdag 17 februari 2022 aan met een vrij gedicht en een gedicht dat met Harderwijk of Hierden te maken heeft
 • De inzending moet bestaan uit niet eerder gepubliceerde gedichten.
 • De inzending moet als thema “Harderwijk en Hierden” verwoorden in de ruimste zin van het woord
 • Het gedicht moet via het inzendingsformulier op de website van Stichting Stadsdichter Harderwijk worden ingestuurd. Deelname via het formulier is alleen mogelijk met vermelding van naam, woonplaats, geboortedatum en e-mailadres
 • De inzender moet maximaal de leeftijd van 16 jaar hebben en woonachtig zijn in Harderwijk of Hierden
 • De uiterste datum van inzending is 17 februari 2022. Inzendingen die daarna worden verstuurd, zullen niet in behandeling worden genomen
 • Na de uiterste inzenddatum worden de beste gedichten gekozen
 • De dichters wordt direct na jurering op de hoogte gebracht van de van de uitslag
 • Voor gepubliceerde werken kan geen honorarium worden geclaimd. Het copyright blijft voorbehouden aan de auteurs. Als het gedicht onder schuilnaam moet worden gepubliceerd, dit expliciet vermelden. Als het gedicht een titel heeft dan graag duidelijk de titel vermelden en anders schuingedrukt de eerste regel
 • De gekozen dichters nemen deel aan de i.s.m. Cultuurkust aangeboden workshops in maart 2022 door een professioneel dichter/woordkunstenaar (spoken word)
 • De uitspraak van de jury is bindend. Correspondentie is niet mogelijk. De ingezonden werken worden niet teruggezonden. Door deel te nemen verklaart men zich akkoord met deze voorwaarden
 • De winnende dichter wordt in april 2022 de nieuwe Juniorstadsdichter van Harderwijk en Hierden voor de duur van drie jaar. Van de dichter wordt verwacht dat hij/zij op een datum in april 2022 beschikbaar is voor de installatie en presentatie als juniorstadsdichter van Harderwijk. Voor die gelegenheid is een speciaal programma samengesteld

Procedure installatie nieuwe stadsdichter
Na de keuze van de jury voor een nieuwe Juniorstadsdichter draagt het bestuur van Stichting Stadsdichter Harderwijk de keuze voor aan het college van burgemeester en wethouders. Dan wordt er vanuit de stichting een persbericht gestuurd over de bekendmaking nieuwe stadsdichter. De installatie vindt plaats in april 2022. De voormalige Juniorstadsdichter draagt de sjerp over aan een lid van Burgemeester en Wethouders. Deze draagt de sjerp met een oorkonde over aan de nieuwe Juniorstadsdichter. Daar mee is de nieuwe Juniorstadsdichter geïnstalleerd.