het vrouwennetwerk

al doende met emancipatie
in dagen dat dit niet eens
in statuten stond
al doende met belangen
van consumenten
ver voor de bond
al doende met veilig wonen
huishoudscholen
kinderdagopvang
en abortus bij wet
ver voor de man

dat is wat begin 1934 begon
dankzij mevrouw loosjes
en haar schare getrouwen
bij de oprichting van de afdeling
van de nederlandse vereniging
voor harderwijker huisvrouwen
in de concertzaal aan de markt
koen en warempel
pal voor de drempel
van de verbouwereerde gebouwen
van de heren notabelen van toen

deze vakbeweging voor vrouwen
verenigd om elkaar bij de tijd
te houden de kwaliteit van huis
haard en rondom te borgen
en daar waar gewenst voor
vrouweninvloed te zorgen
is hier en heden ten dage als
het vrouwennetwerk
de enige echte en onbetwiste
navelstreng van onze stad

jos kunne
stadsdichter van harderwijk

28 april 2009
bij gelegenheid van het 75-jarig bestaan van NVVH Vrouwennetwerk Harderwijk