Harderwijk 8 mei 1446

Het Bourgondische gezantschap is overeengekomen met de afvaardiging van Bremen, door bemiddeling van de stad Harderwijk, dat er een compromis is gesloten in het
oorlogsconflict.

Zo begint de Akte van de Vrede van Harderwijk,
na rijp beraad geschreven door wijze mannen.
Het zijn letters, gevangen in vezels en inkt
en indrukwekkend behangen met zegels.

Maar vrede laat zich niet vangen,
zij nestelt hooguit in woorden en wil altijd vliegen.
Zij is het licht in diep bodemloos slapen en
de verlosser in onze eeuwige strijd.

Die nacht is in een herberg de vrede naar binnen geglipt.
Zij spreidde haar vleugels in De Hollandsche Tuin,
streelde de mannen van het conflict met haar veren
en zoende, licht spottend, de wang van Philips de Goede.

Deze lag ergens ver weg in Bourgondische weelde te slapen,
voor een landheer van stand was onze stad echt te min.
Op zijn tijd, 8 juli 1446 en geheel volgens zijn zin,
hing hij aan de Vrede van Harderwijk zijn zegel.

Geert Zomer,
Stadsdichter Harderwijk.


19 mei 2011
*Herdenking van de Vrede van Harderwijk. Met de Vrede van Harderwijk kwam een einde aan een vierjarig conflict tussen de Hanzestad Bremen enerzijds en de Hanzesteden van Holland, Zeeland, Friesland en Vlaanderen anderzijds.