Groeien in stilte

Taal drijft ons aan
de motor, de ketting, de smeerolie
van het maatschappelijk verkeer

maar wat als de ketting is geknapt
de olie is weggelopen
en er zand in de motor zit?

Wie is dan je redder in nood
wie leest je brieven
wie voert je gesprekken
wie zorgt dat je woorden
kloppen met je gedachten

of is je redder degene
die je de letters aanreikt
de woorden met je oefent
en de volgorde steeds opnieuw
met je bepaalt?

Naast woorden kan stilte je redden
want verstaan gebeurt tussen ons in
als er is gesproken
en als er is geluisterd.

Henk Ruiter, Stadsdichter van Harderwijk en Hierden
16 september 2021

Ter plekke geschreven en voorgedragen bij het live-evenement Groeicafé met het thema ‘Taal is de motor, Beter Nederlands spreken, werkt beter?’ over de noodzaak van mondelinge taalvaardigheid op met name de werkvloer. Sprekers waren Özcan Akyol en Unesco leerstoelhouder Volwasseneneducatie Maurice de Greef. Het Groeicafé wordt georganiseerd door Landstede Groei Opleidingen.