De Stadsdichter

Een nieuwe stadsdichter voor Harderwijk en Hierden
Op 28 januari 2022 wordt de nieuwe stadsdichter van Harderwijk voor de duur van drie jaar geïnstalleerd. Dat gebeurt op een feestelijke avond in Centrum De Zin. Maar zover is het nog niet. Daarvoor organiseert Stichting Stadsdichter Harderwijk een poëzieprijsvraag. Iedere Harderwijker of Hierdenaar kan meedoen. Een jury uit deskundigen maakt een shortlist met de drie best inzendingen. Daaruit wordt de beste dichter of dichteres gekozen. Het stichtingsbestuur draagt deze dan voor bij het college van burgemeester en wethouders. Dit college benoemt dan de nieuwe stadsdichter voor drie jaar.

De uiterste datum van inzending is 19 november 2021.

DD-MM-YYYY (13-10-1978)

Criteria deelname prijsvraag deelname nieuwe stadsdichter Harderwijk

 • De inzender moet minimaal een gedicht kunnen aantonen dat ergens eerder is gepubliceerd, bijvoorbeeld in een bundel of via sociale media.
 • De inzending moet bestaan uit een niet eerder gepubliceerd gedicht.
 • De inzending moet als thema “Harderwijk en Hierden” verwoorden in de ruimste zin van het woord.
 • Het gedicht moet via het inzendingsformulier op de website van Stichting Stadsdichter Harderwijk worden ingestuurd. Deelname via het formulier is ook alleen mogelijk via vermelding van naam, woonplaats, geboortedatum en e-mailadres.
 • De inzender moet minimaal de leeftijd van 16 jaar hebben en woonachtig zijn in Harderwijk of Hierden.
 • De uiterste datum van inzending is 19 november 2021. Inzendingen die daarna worden verstuurd, zullen worden geretourneerd.
 • Na de uiterste inzenddatum worden de beste drie gedichten gekozen.
 • De drie winnende dichters wordt direct na jurering op de hoogte gebracht en zij krijgen voor 1 december een nieuwe opdracht om binnen een tijdsbestek van twee dagen een nieuw gedicht in te sturen (per mail) over een nader aan te geven thema. Van een stadsdichter mag worden verwacht dat hij of zij snel kan inspringen op de wens om een stadsgedicht te kunnen maken. Vandaar deze tweede opdracht.
 • De drie overgebleven dichters krijgen vervolgens de opdracht om voor 15 december een filmpje in te sturen waarin zij hun twee ingezonden gedichten voordragen.
 • Voor gepubliceerde werken kan geen honorarium worden geclaimd. Het copyright blijft voorbehouden aan de auteurs. Als het gedicht onder schuilnaam moet worden gepubliceerd, dit expliciet vermelden. Als het gedicht een titel heeft dan graag duidelijk de titel vermelden en anders schuingedrukt de eerste regel.
 • De uitspraak van de jury is bindend. Correspondentie is niet mogelijk. De ingezonden werken worden niet teruggezonden. Door deel te nemen verklaart men zich akkoord met deze voorwaarden.
 • De winnende dichter wordt vanaf 28 januari 2022 de nieuwe stadsdichter van Harderwijk voor de duur van drie jaar. Van de dichter wordt verwacht dat hij/zij op vrijdagavond 28 januari beschikbaar is voor de installatie en presentatie als stadsdichter van Harderwijk. Voor die avond is een speciaal programma samengesteld.

Procedure installatie nieuwe stadsdichter
Na de keuze van de jury voor een nieuwe stadsdichter draagt het bestuur van Stichting Stadsdichter Harderwijk de keuze voor aan het college van burgemeester en wethouders. Dan wordt er vanuit de stichting een persbericht gestuurd over de bekendmaking nieuwe stadsdichter. De installatie vindt plaats op vrijdagavond 28 januari 2022 (in de week van de poëzie) in Centrum De Zin. De huidige stadsdichter draagt de sjerp over aan dienstdoende collegelid. Deze draagt de sjerp met een oorkonde over aan de nieuwe stadsdichter. Daar mee is de nieuwe stadsdichter geïnstalleerd. Op die avond wordt er een programma samengesteld.