De regenboog werd zwart wit

In de vijver van verdraagzaamheid 
was een bom gevallen
in één pennenstreek 
herleefden vrome kruisvaarders
hun tocht naar hun veilige land

in de tuin van verscheidenheid
was met gif gesproken
in één adem
verschraalde leven en verschoot
het loof van kleur

op de brug tussen
oevers van onbereikbaarheid werd
de regenboog weer meedogenloos
zwart wit.

Harderwijk, 7 januari 2019

Statement tegen Nashville verklaring