De muur van de stad

zittend langs de stadsmuur
kijkend naar de Wijde Wellen
leunend op stenen die eeuwenoude verhalen
uit een andere tijd vertellen
fietsers stoppen en rijden verder
waar vroeger karren reden
een muur creëert niet alleen bescherming
maar ook een leraar voor ons stadsverleden
want elke steen is als een bladzijde
van ons geschiedenisboek
geen inkt maar erosie
een leesbare taal voor iedere groep
oftewel een veilige haven
vroeger voor strijd en soldaten
nu de snijdende wind
of later het stijgende water
de muur als een altijd aanwezige sjaal
om het hart van de stad
vorming gevend aan datgene
wat niet eeuwig zal zijn als het was
want in dit boek van Harderwijk
wordt continu geschreven
bladzijden komen en gaan
uitgewist of hertekend
het begon met een aarde wal
de muur werd later van steen
en nu vormt een samenspel van glas en licht
de laatste in de reeks
en toen ik daar zat langs die stadsmuur
de Wijde Wellen te beschouwen
raakte ik er van overtuigd
dat we nog een muur moeten gaan bouwen
elke Harderwijker vormt dan een steen
ieder een bladzijde uit het boek
ieder zal zowel over de stad hoeden
als beschrijven wat het doet
als een altijd aanwezige sjaal
in tijden van nood en prosperiteit
standhoudend over eeuwen
net als de stadsmuur van Harderwijk