De Hanzetijd

Vanaf de Middeleeuwen trekken
handelaren en artiesten gezamenlijk,
door de steden van ons bestaan.
Langs oude en vergeten
handelswegen, hebben zij
sporen nagelaten. Op waterwegen,
als Wolderwijd en Jeetze,
schreef de Kogge, het Hanze-icoon,
geschiedenis in Harderwijk & Salzwedel.
Hier waar wij elkaar begroeten,
staat dit schip als zinnebeeld voor
onze nieuwe vriendschap.

  
Die Hanse Zeit

Von den Mittelaltern her ziehen
die Kaufleute und Künstler gemeinsam,
durch die Städte unserer Gegenwart.
Entlang alter und vergessener
Handelstrassen haben sie,
Spuren hinterlassen. Auf den Wasserwegen,
wie Wolderwijd und Jeetze
schrieb die Kogge, das Hanse Ikon,
Geschichte in Harderwijk & Salzwedel.
Hier wo wir uns begrüßen
steht dieses Schiff als Sinnbild für
unsere neue Freundschaft.
 

juni 2008
dit gedicht is door burgemeester Berends van Harderwijk geschonken aan de Duitse Hanzestad Salzwedel tijdens de Internationale Hanzedagen 2008