De fuselier

Ik kwam naar Harderwijk om fuselier te worden
Op zoek naar avontuur en ook naar geld
hoewel mijn inborst vredelievend is en ik niet houd van geweld
Maar in Atjeh wachtten ons strijdlustige horden

Wij strijden voor de Koning en het Vaderland
De rimboe is ons nieuwe strijdtoneel
hoe het daar zijn zal, daarvan weten we niet veel
wel dat wij zullen heersen met een harde hand

‘Van Heutz’ is onze leidsman, onze God
de blanke klewang is ons eerlijk wapen
Des Konings wil is voor ons allen een gebod

Wij zijn soldaten, voor het KNIL geschapen
met onze inzet zal niet worden gespot
Zolang wij strijden zal de vijand nimmer slapen!

Ter gelegenheid van het 200 jarige bestaan van het Koloniaal Werfdepot Harderwijk, op 21 juni 2014.