De beeldenstorm

Toen de reformatie kerken scheurde
en de Spaanse koning verzet ervoer,
werd de verbeelding uiteengeslagen,
namen geloofsgroepen posities in.

Toen de mandenmaker Jan Arentz in
het Minderbroedersklooster de beelden
van hun voetstuk haalde, werden deze
heiligdommen tot laster gehouwen.

Inmiddels heeft onze schaamte fresco’s
ontdaan van rigide censuur en is
de storm achter de stellingen geluwd,
al blijft onwetendheid latent in beeld.

In ons hoofd stormen beelden van vroeger,
nu en later na en zijn wij zelf, nu
openbaar, zwijgend een mondiaal tribunaal
als destijds Alva’s Raad van Beroerten.

Harderwijk, 5 oktober 2016

Stadsgedicht ter gelegenheid van de herdenking van 450 jaar na de beeldenstorm. Jan Arentz was een prediker die in het jaar 1566 in het Minderbroedersklooster opriep tot verzet tegen de katholieke kerk. De Spaanse koning Phillips II stuurde hertog van Alva om orde op zaken te stellen in ons land en stelde als rechtbank de Raad van Beroerten in.