Terugblik

Twee jaar lang heb ik de geschiedenis vanonze stad afgesloft, bekende en minderbekende stadgenoten in de tijd geplaatst,hen in ons heden rondgewandeld engewezen op wat was en wat wordt.Ik heb geprobeerd de stad en haar inwonerste beschrijven en tot leven te brengen.In en buiten de stad heb ik haar naamook in vreemde handpalmen enmonden gelegd.… Lees verder Terugblik

De rode loper

De stad legt de rode loper uit voorinwoner en gast.Het lange winkellint nodigt uit totgezien en bekeken worden,tot schrijden en dagdromen infeestelijk licht. Harderwijk wandelt voor een keerdoor een eigen sprookje,alle wegen komen, hoe dan ook,op de IJsbaan uit, waar jong en oudrondzwiert, de stad zijnwintertijd viert. De lengte van de loper wordt geteld,de afstand… Lees verder De rode loper

De droom van Rimbaud

Hij liet anarchie & rebellielos op het poëtisch alfabet,waarin kleuren letters,letters kleuren werden.In een dronken bak vol kwaad bloed,sprak hij al vroeg met vurige tongenen verhitte geest, kraste met zijn pengedoopt in vuur en azijn, zwart door licht,op het perkament van de dag.In zijn landlopercahier legde hijgeschooide uren vast, spoogscheldwoorden, als graffiti opwitte muren. Een… Lees verder De droom van Rimbaud

Woordgoochelaars

De standwerker, een woordgoochelaar, is een artiest,die als gangmaker op markt en beurs fungeert.Daar brengt hij zijn waren aan de man, doorvlotte praatjes en levendige presentaties. Met luide stem tracht hij of zij prijzen,tussen bod en aanbod, stuk te slaan.De ware kampioen jongleert handig,ook in het Gelders landschap,met veel gebruikvan klankkleur,woordkeuze en groteoverredingskracht. Tenslotte kiest… Lees verder Woordgoochelaars

Samen Kleurrijk

Als een lapjesstad heb je de tijdlaten grazen achter façades,op binnenpleintjes en inachterafstraatjes.Schepen liet je verse ademslepen uit verre windstreken.Leven draait hier ook nubinnen en buiten je muren omhet verleden van water en vis. Stad, waarin tussen land en zee,tussen kerk en moskeegrenzen zijn vervaagd enhet historisch besef samengaat met het toekomstperspectief.De oude deling tussen… Lees verder Samen Kleurrijk

777 jaar stadsrechten

Toen in 1231 Graaf Otto II van Gelrehet gesigneerde perkament legde op de telrevan Herderewich, werd de gemeenschap vanboeren en buitenlui ommuurd en kreeg als stadpoorten naar alle windstreken en de zee.In het centrum telde een stadsomroeperde glazen en met het uur meldde hij ookhet laatste nieuws. Al vroeg sloot de stad zich aanbij de… Lees verder 777 jaar stadsrechten

De Vissershuisjes

Toen het vissersleven rondde voormalige Zuiderzeegrotendeels voorbij was,draaide ook Eibert,zich om in woede.De restanten van armoedeuit het verleden werdengeschrapt en afgebroken.De open wonde in de stadwerd veelal dichtgeplakt,met plonsbouw. Tot men inzagdat wat straks weg is,er ook morgen niet meerzal zijn. Laatste vissershuisjes werden– zoals hier van de Vuldersbrink –naar Enkhuizen versleept endaar neergezet.Het verleden… Lees verder De Vissershuisjes

Lodewijk de Goede

Overal verscheen hij als eerste,op pijnplaatsen in het land,waar hij een voorbeeld was voorhulpverlener en bestuurder.Hij werd ‘Lodewijk de Goede’ en‘Vader der Ongelukkigen’,genoemd. Maar verstoken van de warmeomarming thuis, beet zich hierhet vochtige en kille klimaat vast inbot en ledemaat, waren zijn steigerendFranse accent – ondanks de lessen vanHofpoëet Bilderdijk –met de prangende eenzaamheid,debet aan… Lees verder Lodewijk de Goede

De Hanzetijd

Vanaf de Middeleeuwen trekkenhandelaren en artiesten gezamenlijk,door de steden van ons bestaan.Langs oude en vergetenhandelswegen, hebben zijsporen nagelaten. Op waterwegen,als Wolderwijd en Jeetze,schreef de Kogge, het Hanze-icoon,geschiedenis in Harderwijk & Salzwedel.Hier waar wij elkaar begroeten,staat dit schip als zinnebeeld vooronze nieuwe vriendschap.   Die Hanse Zeit Von den Mittelaltern her ziehendie Kaufleute und Künstler gemeinsam,durch die… Lees verder De Hanzetijd

Vergeten helden

Als de stenen klok slaat,gedenken wij in stilte en gebeden,hangen jaarringen aanhet slingerwerk van ons gemoed. Jonge stemmen hebben de stad verlaten,door oud geweldweggeslagen en geveld,zij kwamen niet meer los van hun namen,toen nog genoemd, maar numeer en meer verzwegen.Zij worden vandaagnooit meer gehoord,nooit meer genoemdSlechts eens per jaar,wordt de tijd herdacht,met bloemen,belegen woorden ofeen… Lees verder Vergeten helden