Monumentaal besef

Sluit de ogen.Op het Muntplein fantaseert Rimbaudvaal versteend over zijn zwerversmuzeen in zijn toren luistert Linnaeus zijn verblijf op met een tijdloze blik. Uit het werfdepot marcherenbevelen langs gevels echoënd wegals een vloot met Hanzewarende stad met toeristen bevoorraadt. De bokking is ingezout als verbale smaakmaker.en bullen van promotie zijn vertaald in visserslatijn. Het onverwachte wordt de vreugdevoor… Lees verder Monumentaal besef

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Wietse Hummel

Kiekmuur (voormalig bastion)

Toen het bastionblok verdwenen wasen ogen van woede blind de pijlendoelloos afvuurden op ons geheugenliet het ‘Bolwerck in den Zee’ zich toch zien. Het ‘Rondeel ter Zeewaerts’ als bastiontegen vijanden en stormen uit zeeis nu een uitkijk op het Waterfront,nieuwe verdedigingsmuur van de stad. Op de havenhoofden ‘kieken’ vissersnaar vloten heldhaftige verhalen.Aan de voet van… Lees verder Kiekmuur (voormalig bastion)

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Wietse Hummel

Visioen buiten de vesting

Feestgedruis overstemt stadsmuren,geschiedenis is niet hoog genoeg,blijft poreus en brokkelt af.Vogels zingen zoals ze vliegen.De avond baadt in het Wolderwijd,verkoeling hallucineert. Uit haar kelders verleidt zij mij, de stad,en ik ga overstag,trek buiten de vestingde voordeur dicht,de nacht in. Ik loop door de oude Donkerstraatnaar pleinen van vertier.Onder schuimend gejoeltonen bronzen huidenwitte tanden van het… Lees verder Visioen buiten de vesting

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Wietse Hummel

Een tijdperk in scène gezet

Soms groeit spel uit rebellieen worden er scènes gemaakt.Casting wordt een voorstelling ende antagonist komt op. Op het podium treedt hij uitzijn eigen roepende schaduw.Maar hij kan net zo goed zij zijnen andersom in dat decor. Ook de protagonist verhultzich achter schmink van verwarring.Het publiek laaft zich aan het spelvan strijd, intriges en kolder. Theaterwerkplaats… Lees verder Een tijdperk in scène gezet

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Wietse Hummel

En het mes werd penseel

Nog altijd priemend overeindwacht de toren van Linnaeus,inmiddels zelf door tijd gewond,om de snijkamer te kerven. In de Hortus Botanicuswortelt de Gingko Bilobaonverstoorbaar naast de kweekplaatsvan geboren sterfelijkheid. In dát laboratorium, van de schilder, worden vetestot kleurrijke scenes gekookt,herkenbaarheid broeit als vanouds. In het vergeten theatervan de oude anatomie kijken bezoekers ook nu naartentoongestelde lichamen. Maar thans… Lees verder En het mes werd penseel

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Wietse Hummel

De zorg voor elkaar

Op de leer van Pius en Boerhaaveen op de vruchtbare bron van Salemaanschouwde de orde van verplegingherboren levenslicht, het St Jansdal. Neergestreken duiven op de wijzersrichting hoop, vrees en geduld verbeeldenzorg, liefde en geborgenheid. Net alsde vijf granitovingers om kristal. Een vissersvrouw kijkt uit naar redding maarhier wacht zij op de aandacht van dichtbij.Een lelie… Lees verder De zorg voor elkaar

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Wietse Hummel

Mijmering aan de Boulevard

Eerst waren er dromen, maar ingeblikt,die zijn nu uiteindelijk uitgepakt.Nostalgie haalt nieuwe bruggen op aande kop van de Boulevard als daarnawaan van de dag naar Walhalla flaneert.Vermaak deint aan trossen van zekerheid:het zilte monster wenkt en dreigt niet meer.  De Vischmarkt verkoopt verhalen die zezelf ooit als handelswaar uitgestort kreeg.De twee eilanden drijven slaperigals zeedieren en… Lees verder Mijmering aan de Boulevard

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Wietse Hummel

Rietmeen recycled

Op het netvlies komen de verhalen over de vergeten gemeentewerfweer even in het voorbijgaan terug. Ooit werd kerst daar elk jaar versnipperd totgeur van hars en romantiek, terwijl die nu in een kerstbomenhotel verblijft. Vertier begint langzaam te wortelenop de opnieuw ontgonnen stadsgronden. Seizoenen planten en oogsten kalm enkleurrijk de kringloop van de stadsmoestuin. De snelweg verderop zoemt… Lees verder Rietmeen recycled

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Wietse Hummel

Een begin is er

Er is een droom waarin een bastion tevoorschijn komt als een bolwerktegen dreigende zondagsnering. Verbeten treurspeldialogensneren over en langs elkaar heen,in een arena als podium.Een ballet van stervende zwanen, deint in het virus van overmoed.Een requiem over zeeverhalenechoot over afgegraven oevers langs de Boulevard van nieuwe dromen.Een traan blinkt bevroren zonder zich echtte laten gaan en het wordt donker.… Lees verder Een begin is er

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Wietse Hummel

Soli Deo Gloria

Vanuit de bron in Wittenberg,  op de grens van twee werelden, klemde en broeide de kerkleer. Luthers disputatiowaaierde als een pelgrimstochtover het landschap van aflaten.Van de Hongaarse kroontot aan de robuuste zeeberen langs de Zuiderzee.  Hier, waar negotie promotie overleefde en protestantismeover grenzen ging, en daar,na de slag bij Mohács, kregende vijf sola’s voeten aan de grond. Dat alle… Lees verder Soli Deo Gloria

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Wietse Hummel