Vlam van veerkracht

varend door een zee van vlammenop een schip bestaand uit broederschapis de brandweer een familiewaarbij ieder op zijn broeder pastbrandweer man opbrandweer vrouwbrandweer broer opbrandweer kindhet team bestaat nietlouter uit collega’smaar juist ookuit het gezinwant als je hoog daar in een flat zitzitten zij gekluisterd aan de buisen wanneer je dan weer op de grond… Lees verder Vlam van veerkracht

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Timo Verbeek

Wandschildering

‘k was verheugd door het nieuwseen nieuw kunstwerk in de stadmaar toen ik op bezoek wouwas ik eerlijk waar verrastwaar zijn de museumdeuren?waar kan ik een ticket kopen?waar zijn de metalen-poortjes,waar je normaal doorheen moet lopen?waar is de bewaker die je tegenhoudtals je een selfie wil gaan maken?waar zijn de ellenlange rijenwaar mensen altijd over… Lees verder Wandschildering

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Timo Verbeek

De muur van de stad

zittend langs de stadsmuurkijkend naar de Wijde Wellenleunend op stenen die eeuwenoude verhalenuit een andere tijd vertellenfietsers stoppen en rijden verderwaar vroeger karren redeneen muur creëert niet alleen beschermingmaar ook een leraar voor ons stadsverledenwant elke steen is als een bladzijdevan ons geschiedenisboekgeen inkt maar erosieeen leesbare taal voor iedere groepoftewel een veilige havenvroeger voor… Lees verder De muur van de stad

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Timo Verbeek

Hierdense Harmonie

oprechte klanken uit koperverzilverd door harten van goudeen vereniging van muzikantendoor de jaren opgebouwdeendracht de vaste ondergrondwaar niet in te boren lijkteen warm deken van melodieëngeweven van samenhorigheidal vijfenzeventig jaar(bijna) elke maandag van de weekstromen de klanken eensgezindals de fraaie Hierdense Beeken ieder die dat wilzou eens moeten komen lerenhoe Kunst Na Arbeidharmonie weet te… Lees verder Hierdense Harmonie

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Timo Verbeek

Regenval

het stormt in stad en hart‘k zie het mooie er wel van inmaar had het liever niet gehadliever een blauwe lucht dan zwartliever op terras dan binnenliever een parasol dan parapluliever zomer dan de winterliever iets nieuws dan déjà vumaar zonder winter ook geen zomerzonder wolken ook geen blauwje zou dus stiekem kunnen zeggendat ik… Lees verder Regenval

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Timo Verbeek

Stadsdichterschap

een nieuwe stadsdichterhopelijk breng ik de stad dichterbij elkaarmaar daar-mee is hetnog niet klaarwant door de woorden te vertalenvan elk persoon hier in de stadneem ik deze taak niet op menee, het is ieder die dat magkom op de koffie, thee of borrelstuur me een brief, een fax of mailzo zullen we samen de woorden… Lees verder Stadsdichterschap

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Timo Verbeek

Sterrengloed

hoe kan ietswat zo verscheurend iszo verbindend zijn?al sinds mijn kindertijdis kanker de redendat er geen licht meer schijntin de harten van diegenendie hier niet meer zijnmaar dat licht is niet verdwenennee integendeel: verplaatstnaar ieder die geraakt isen voor voelen open staatzelfs degenen die wel dichtbij zijnen de ziekte zegevierdendeelden licht uit aan de naastendie… Lees verder Sterrengloed

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Timo Verbeek