De Afrikaan

Hij beent met zware passen door de Smeepoortstraatgordijntjes achter kleine ramen kieren even openen sluiten dan weer snel, men ziet hem vol verbazing lopeneen vreemd gezicht hier in de stad, zo’n grote donkere soldaat De heerser van Ashantie, wees hem ‘vrijwillig’ aanom voor een vreemde koning te gaan vechtenom dan in Indië een ander volk… Lees verder De Afrikaan

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Theo Bakker

De fuselier

Ik kwam naar Harderwijk om fuselier te wordenOp zoek naar avontuur en ook naar geldhoewel mijn inborst vredelievend is en ik niet houd van geweldMaar in Atjeh wachtten ons strijdlustige horden Wij strijden voor de Koning en het VaderlandDe rimboe is ons nieuwe strijdtoneelhoe het daar zijn zal, daarvan weten we niet veelwel dat wij… Lees verder De fuselier

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Theo Bakker

Stadsmuseum in de lift

Het stadsmuseum is vernieuwd, verfristeen frisse wind ging door gebouw en zalenen wat er ooit aan input werd gemistkunnen we hier in de toekomst zeker halen vond menigen het oude stadsmuseum maar zo zonu vinden we cultuur in soort en matenDe nieuwe lift tilt ons tot hoog niveauEn in’t cultuurcafé kun je er rustig over… Lees verder Stadsmuseum in de lift

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Theo Bakker

Het oude Stadsmuseum

Ik kwam naar Harderwijk om het museum te bezoekenen vond haar tussen winkels in de Donkerstraatje kon er dwalen in de zalen, nissen, hoekenvoor ik het doorhad, was het zomaar laat De glorie van de Academie is er hoog gehoudenLinnaeus zelf heeft al die eeuwen overleefdIn foto’s en maquettes is het verleden er behoudenen soms… Lees verder Het oude Stadsmuseum

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Theo Bakker

Multi Culti door de eeuwen heen

1400Al in de Hanzetijd was onze stad gastvrijvanuit alle streken kwam men hier naartoe gevarende haven en de kroegen liepen volde binnenstad, net als de schepen, afgeladenmen bracht ons haring, vlees en wolen zeelui vanuit andere culturenen ’s avonds ging men samen aan de roldat duurde wel, tot in de kleinste uren 1700  Honderden studenten,… Lees verder Multi Culti door de eeuwen heen

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Theo Bakker

Twee Hongaren in Harderwijk

Voor sommigen is hun vaderland te klein                                                                                                          zijn de velden er niet vlak genoeg, de meren te ondiepde stranden zijn er te ver weger is iets wat ze drijft, van huis en haardde bergen over, naar een ander land,waar de wind misschien net iets anders waaitis het liefde, is het onrust, of is het gewoon hun… Lees verder Twee Hongaren in Harderwijk

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Theo Bakker

Ziekenhuis St Jansdal

Ziekenhuis St. Jansdal staat nu al 26 jaar in Harderwijk                                                                          en velen zijn er al genezendaar kun je enkel trots op wezenen met zo’n ziekenhuis voelt onze stad zich rijk Er zijn al heel veel kinderen geboren in dit huisdat kan zelfs met of zonder indicatie                                                                                                                mijn dochters kwamen hier ter wereld door een operatiezij voelen… Lees verder Ziekenhuis St Jansdal

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Theo Bakker

Het Hanzebaken

Het richt zich op, verheft zich, torent hoog boven ons uitwaar voorheen het getij speeldekabbelt het water aan zijn voet. Het kijkt uit over de einderziet over het nieuwe land en houdt zich statig stramin tegenstelling tot de windmolens wier wieken frivool draaienanderzijds houdt het zijn oog op de stad en bewaakt de muurzoals destijds… Lees verder Het Hanzebaken

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Theo Bakker

Sobat

Hij is een strijder van formaatzette zijn voetstappen in de dessa en langs de demarcatielijnwas een voorbeeld voor zijn troepVrede en veiligheid werd zijn deviesvoor inlanders en manschappen. In het naoorlogse Nederlandstroopte hij zijn mouwen op en ging aan de slag.“Schoon” had nog de geur van groene zeep,een arbeidsweek achtenveertig uurAsito werd geboren. Zijn sympatie… Lees verder Sobat

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Theo Bakker

De burgemeester en de pomp

Hier op dit plein, hier lijkt de tijd verstomd,overal vliegt die tijd maar hier stagneren eeuwenen oude gevels lijken soms te wachtenop wat de handelaren in vroeger tijd hier brachtenharing, paling, vis en vlees, wol en linnen doekhier op de Vischmarkt en in de Schapenhoek De waterpomp heeft al die tijd weten te trotsereneen baken… Lees verder De burgemeester en de pomp

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Theo Bakker