Groeien in stilte

Taal drijft ons aande motor, de ketting, de smeerolievan het maatschappelijk verkeer maar wat als de ketting is geknaptde olie is weggelopenen er zand in de motor zit? Wie is dan je redder in noodwie leest je brievenwie voert je gesprekkenwie zorgt dat je woordenkloppen met je gedachten of is je redder degenedie je de… Lees verder Groeien in stilte

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Henk Ruiter

De Liefde als Café

Ik stel me De Liefde voor;thuisloos zwervend door onze stadop zoek naar een plek om te woneneen plek om thuis te komen om stadsgenoten te ontmoeten,kleine dansjes te dansen,een pint met elkaar te drinkenin late uurtjes bomen over grote vragen in dat huis zou eeniederdoor De Liefde worden ontvangeniedereen zou kunnen meedoen, ongeacht –hang je… Lees verder De Liefde als Café

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Henk Ruiter

Langs een Hierdens tuinpad

Thuis heb ik een ansichtkaart van Hierden;molen en klederdracht, pastorie en paardenkaral die prachtige boerenerven de kinderen van toen wisten niet beterdan dat het nooit voorbij zou gaan;dat zo bekende gevoel van Sonneveld  van vooruitgang en weemoed, vantoen en van nu; en in het bijzondervan de mensen daartussen. Hierden vandaag is zoals veel dingenherkenbaar maar veranderdde nieuwe ansichtkaarten maken we vandaag want… Lees verder Langs een Hierdens tuinpad

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Henk Ruiter

EN TOEN

Een boek is soms een kleine tijdmachineje leest en voor je het weetben je in de tijd van opa’s en oma’s aanbelandof in de tijd van de opa’s en oma’s van je opa en oma Lezen is soms een kleine tijdmachinedinosaurussen komen tot leven op bladzijdende middeleeuwen ruik je door de lettershet lawaai van de… Lees verder EN TOEN

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Henk Ruiter

Anders dan anders

De stad is stiller dan anders voelt anders dan anders is anders, maarniet anders dan anders is hoe mooi  en anders de stad altijd is.De poorten staan open,de mensen die de stad dragendragen de stad samen verbindend en creatief.Anders dan anders, maarsommige dingenveranderen niet. Samen dragen we de stad,anders dan andersmaar wat niet verandertis hoe heerlijk Harderwijk is.… Lees verder Anders dan anders

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Henk Ruiter

Onvoorstelbaar

Kun je je voorstellendat op een dinsdag in meieen auto aan komt rijdenwaarin de onvrijheid achter het stuur zitstopt voor het Stadhuisen dat vanaf die dag alles anders is? Ik kan me niet voorstellenhoe vrij ik eigenlijk benalleen maar oude foto’sen de mensen die het kunnen wetenzijn er steeds iets minder lang Kun je je… Lees verder Onvoorstelbaar

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Henk Ruiter

Hogere wiskunde

Ik tel de straatstenenen de grassprieten tussen ons inanderhalve meter straatstenenanderhalve meter grassprieten bij benaderingen bij de gratie van de handhaverdie rekent vanaf onze neuspuntenterwijl ik vanaf de punten van mijnschoenen tel ik tel de lichtjarendie we van een omhelzing zijnverwijderd. Ik tel de omzet van het buurtcafébij de zweetdruppels in de sportschoolen kom precies… Lees verder Hogere wiskunde

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Henk Ruiter

De stand van de stad

Ook bij de Appie aan de Selhorstweg zijnde toiletrollen schaars. Bij de Jumbo evenzo. In het hart van de stad zwoegt het Jansdalen wacht op wat komt. Desperate times call for desperate measures.Meesters en juffen thuis met de eigen kroost. De Boterlap moedig voorop, sloten de restaurantsde deuren achter de laatste gasten. Coffee to go,Coffeeshop… Lees verder De stand van de stad

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Henk Ruiter

Uitgetekend (voor Dim)

Voor Dim Heel Harderwijk tekent je zo uit;je silhouet droeg een hoed. Sigaar.Hoe je liep. Behoedzaam. Heel Harderwijk tekent je zo uit,en alles wat je voor ons deed.Zo heb jij Harderwijk uitgetekenddoor al die jaren heen. Altijd op zoek naar beweging,want stilstand is maar achteruitgang.Altijd nog zoveel te doen; op mensen zoals jijbouw je een… Lees verder Uitgetekend (voor Dim)

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Henk Ruiter

Dicht-het-zelf

Verras me. Schrijf eens op waar je woont,laat eens weten wat je doet.Of beter nog: wat het mét je doet.De volgorde van woorden kiezen,taal loopt door je hoofdals een rivier door een landschap.Volg, observeer, leg hier en daar een steen neer.Verander iets van richting.Heb de woorden lief, ze komenaltijd ergens vandaan.Lange of korte weg te… Lees verder Dicht-het-zelf

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Henk Ruiter