De Hanzetijd

Vanaf de Middeleeuwen trekkenhandelaren en artiesten gezamenlijk,door de steden van ons bestaan.Langs oude en vergetenhandelswegen, hebben zijsporen nagelaten. Op waterwegen,als Wolderwijd en Jeetze,schreef de Kogge, het Hanze-icoon,geschiedenis in Harderwijk & Salzwedel.Hier waar wij elkaar begroeten,staat dit schip als zinnebeeld vooronze nieuwe vriendschap.   Die Hanse Zeit Von den Mittelaltern her ziehendie Kaufleute und Künstler gemeinsam,durch die… Lees verder De Hanzetijd

Vergeten helden

Als de stenen klok slaat,gedenken wij in stilte en gebeden,hangen jaarringen aanhet slingerwerk van ons gemoed. Jonge stemmen hebben de stad verlaten,door oud geweldweggeslagen en geveld,zij kwamen niet meer los van hun namen,toen nog genoemd, maar numeer en meer verzwegen.Zij worden vandaagnooit meer gehoord,nooit meer genoemdSlechts eens per jaar,wordt de tijd herdacht,met bloemen,belegen woorden ofeen… Lees verder Vergeten helden

Het laatste zeil

Wie kent ze nog,de veertig namen uit het vertelraam?Nu na twee eeuwen de tijdvensterszijn gesloten, zoals de oude zee,die achter de dijk verdween,en vissers, niet thuis gekomen.Verdronken namen ooit beweend,zijn ongehoord gebleven.– een tijdpassage –Toen uit ongekende verte,de wind was gaan liggen,de stilte groeide totin het diepste bot vande Kiekmure, waarvrouwen met hun kroost,bleven bidden… Lees verder Het laatste zeil

De Poorten

De stenen poorten van het licht,gestapeld en gemetseld inde groene wand van toen.Hier sluit het bos wegen en paden naarhet oude huis van de discipline enhet toegepaste geweld,voorbije soldaten staannog in het veld. Bakstenen vingers wijzen alsbakens voor de wind naareen dode zee enhet uitgespannen blauw bovende stad. Voorbij deze doorloop begintde volle smaak van… Lees verder De Poorten

Decemberstad

Middenin het feestgedruis op de marktklunen winterkinderen zich warm,op een schaatsbaan,voor het oude raadhuis. In de dagen tussen de cadeauheiligen,worden hier de rondjes op ijzers, – tussen pepernoot en kerststaaf –als groots en gaaf,onder confetti en vuurwerk geschaatst De ijsbaan is een warmrondje kinderpret in hetfeeërieke winterhartvan de stad. 7 december 2007ter gelegenheid van de opening van de… Lees verder Decemberstad

Stedenbandring

Toen we elkaar voor het eerst ontmoetten,zochten we de overeenkomsten. En vertelden die,we zagen vooral de verschillen, maar spraken niet.Nu komen we juist die bij elkaar bezien eneven lenen als verre en goede buur. Als schaduwstad, overkantbuur,van de oude Muur,met een vergelijkbare structuur,binnen vrije grenzen,kwamen wij jou– na de Praagse Lente –tegen in de oude… Lees verder Stedenbandring

Afgemeerd

De boot van heimwee vertrok leeg terugnaar zijn vaderland.Hoe vaak stond hij hier en staarde overhet water, voorbij de wolken ende woeste baren, naar:de geheime geliefde, zijn familie enhet vertrouwde land. In de oude Hanzestad had hijafgemeerd met: koffers vol papier;de Ordening van plant en dier enzijn klein herbarium.De stad trad uit zijn sluimerslaap,brak met… Lees verder Afgemeerd

Het Dichterskwartier

Via een poëtisch patroon wandeltde oude schrijversclan vanuitStadsdennen en de Poëzieroutein de binnenstad naar buiten,de wijken weer in.Straatnamen als: Kloos,Van Eeden,Perk en Verweij, sluiten naadloosaan bij Beets, Multatuli enVan Deijssel. Nu voeren Vestdijk en Nijhoff,de bezoeker al binnen in een nieuw,gezamenlijk kwartier.Hier waar huis en bewoner,woon- en leefgenot verpakken,in woord en beeld,komen light verse en… Lees verder Het Dichterskwartier

Visserijdagen

Gereed om uit te varen,wacht een lang lint op wind.Hoog tegen het wolkendek,rijgt de bruine vloot vanbotters en schokkerszijn zeilen aaneen.Als het startschot klinkt, ankers gelicht,jaagt applaus hen door de horizon,naar het visrijke water vande oude Zuiderzee.Waar ooit de vangst begon,bakenen nu boeien de grens af tussenlucht en water, tussen dijk en Wolderwijd,tussen vroeger en… Lees verder Visserijdagen

Het papieren theaterfestival

Rond de Vischmarkt bloeienkleine smoezeltheaters,waarde bezoeker, op elfenbankjes,plaatsneemt in eenpapieren droomwereld. Hier in Harderwijker huiskamerswordt door jong en oud,elk internationaal verhaal tussen,‘Er was eens’ en ‘Zij leefdennog lang en gelukkig’,met een lach en een traanmeegespeeld. mei 2007in Harderwijk vindt tweejaarlijks een internationaal papieren theaterfestival plaats in huiskamers rond de Vischmarkt