Apollo

Toen de god Apollo zijn muzen bij
de hand nam, kon hij niet verwachten dat
hij ooit zou worden aangeroepen met
Brummans kreet ‘U zult nog van ons horen’.  

‘Sonnet aen Apollo en de muzen’,
van Anna Roemers, voor een huwende
burgervader en diens bruid, lag onder
stof met Brincks’ Liber Amicorum.

Maar dit gedicht leek de onvermoede
bron voor Harderwijker rederijkers
in hun literaire onderkomen.

En vele pelgrims van dichtersbloede
ondernamen bedevaarten naar de
kamers van Apollo’s dichtersgilde.

Harderwijk, 24 september 2016
Stadsgedicht ter gelegenheid van 30 jaar bestaan van de literaire en culturele stichting Apollo.

De aankondiging ‘U zult nog van ons horen’ van Michel Martinus (Joz Brummans) was o.a. het startsein voor de oprichting van Apollo. Het gedicht ‘Sonnet aen Apollo en de muzen’ schreef Anna Roemers ter gelegenheid van het huwelijk van oud – burgemeester van Harderwijk Ernst Brinck en de Joffer Gelia van Keppel op 21 oktober 1623. Het Liber Amicorum was een verzameling boekjes van diezelfde burgemeester Ernst Brinck, waarin opdrachten, verzen en handtekeningen van bekende mannen en vrouwen van zijn tijd waren opgenomen. Tenslotte komt in het Over – Veluwsch Weekblad van 9 mei 1857 voor het eerst een bericht voor over de Rederijkerskamer Apollo (bron: ’10 jaar Apollo’).