Anders dan anders

De stad is stiller dan anders 
voelt anders dan anders 
is anders, maar
niet anders dan anders is hoe mooi 
 
en anders de stad altijd is.
De poorten staan open,
de mensen die de stad dragen
dragen de stad samen

verbindend en creatief.
Anders dan anders, maar
sommige dingen
veranderen niet.

Samen dragen we de stad,
anders dan anders
maar wat niet verandert
is hoe heerlijk Harderwijk is.

Henk Ruiter, Stadsdichter van Harderwijk
Geschreven voor het Heerlijk Harderwijk Magazine, december 2020