Alles van waarde is weerloos

Weerloos de boeken, door de eeuwen geschreven.
Weerloos de tegels, door zoveel voeten betreden.
Weerloos een erfstuk, door familie verkregen.
Weerloos in een vitrine, ons geweten.

Wie geen waarde hecht aan het verleden
leeft nu een half leven.
Wie nooit is gedaald in de spelonken van de tijd
zal nooit stijgen, nooit iets waarde kunnen geven.

Krachtig, de mannen van het geld,
zij die onze munten hebben geslagen.
In de rand van de eerste munten staat vermeld:
“MONETA HERDERWICH”.

Weerloos de herinnering,
verborgen in een mooie zin,
verbonden met een kostbaar ding,
levend, in dit huis van de historie.

Weerloos, de soldaat die in het Belgenkamp logeerde.
Weerloos, de nachtelijke vluchten van een geallieerde.
Weerloos, de rekruut die door de Smeepoortstraat marcheerde.
Weerloos op de Kiekmure, de vissersvrouw, starend over zee.

Weerloos, de vluchtigheid van dromen.
Maar krachtig, de stad die haar verleden beschermt.
Een stad die klopt in het hart van de tijd
koestert haar historie tot in eeuwigheid.

Geert Zomer,
de Stadsdichter van Harderwijk

3 november 2012
*ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan van het Stadsmuseum Harderwijk.

Bovenaan de voorgevel van het museum staat geschreven:
“Alles van waarde is weerloos… …als het hart van de tijd”