Joz Brummans, die onder het alias Michel Martinus onze eerste Stadsdichter was, is op woensdag 24 november overleden. Hij werd 73 jaar.

Als Stadsdichter heeft hij tientallen gedichten gemaakt over onze stad, de inwoners en de gebeurtenissen die hem en ons bezig hielden. Hij hield van zijn stad, al was hij hier niet geboren.

Zijn gedichten zijn gebundeld en in steen gebeiteld waar ze een onvervreemdbaar onderdeel van Harderwijk en Hierden vormen. Hij was een buitengewoon productief dichter. Behalve zijn stadsgedichten waren zijn vrije gedichten in bloemlezingen in Nederland, België en Zuid-Afrika opgenomen. Hij correspondeerde jarenlang met andere dichters en schrijvers. Zijn gelegenheidsgedichten werden warm ontvangen door zijn vele vrienden, gedichten die hij ook schreef bij beeldende kunst, fotografie en muziek. We verliezen in hem een culturele, altijd aanwezige duizendpoot die altijd een woordgrap klaar had, maar waaronder een diepe overtuiging schuilging dat het leven geleefd en geleden moest worden. Dat maakte van hem een positief mens.

Een nieuwe stadsdichter voor Harderwijk en Hierden